На посетителите си Буко Щепи предоставя своята богата библиотека

Букор Щепи предлага на своите посетители тенис на маса

Модерна детска площадка в Букор Щепи

В Букор щепи може да наемете велосипеди за разходка из селото или околността.