На посетителите си Букор Щепи предоставя своята богата библиотека

Букор Щепи предлага на своите посетители тенис на маса

Modern children playground in Bukor Shtepi

Rent a mountain bike