На посетителите си Буко Щепи предоставя своята богата библиотека